Privacyverklaring

Dit is de website van Neerbos Masters of Meat; handelsnaam van Van Neerbos Horeca Vleesservice Vof
Adres: Goudwerf 13, 6641 TE Beuningen
Telefoon: 024 675 00 75
KvkNummer: 10023045

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites (mastersofmeat.nl) en diensten die Neerbos Masters of Meat aanbiedt. Neerbos Masters of Meat behandelt jouw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De producten en diensten van Neerbos Masters of Meat zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar. Neerbos Masters of Meat vraagt deze personen dan ook geen persoonsgegevens te verstekken op welke manier dan ook.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Neerbos Masters of Meat kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Neerbos Masters of Meat en omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Neerbos Masters of Meat verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan.
Neerbos Masters of Meat kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (inclusief factureringsadres)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Neerbos Masters of Meat verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacy verklaring of indien Neerbos Masters of Meat daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

Waarom Neerbos Masters of Meat gegevens nodig heeft

Neerbos Masters of Meat verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kan worden. Daarnaast kan Neerbos Masters of Meat je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht (of in het kader van promotieactiviteiten).

Hoe lang Neerbos Masters of Meat gegevens bewaart

Persoonsgegevens worden door Neerbos Masters of Meat niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Neerbos Masters of Meat hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Je gegevens zullen maximaal één jaar worden bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Andere informatie die Neerbos Masters of Meat kan verzamelen

Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaalt kan worden, kan Neerbos Masters of Meat andere informatie (zoals hierboven gedefinieerd) verzamelen, zoals:
 • Browser en apparaat gegevens, zoals o.a. scherm resolutie
 • Data van gebruik van mobiele app
 • Serverlogboekbestanden
 • Informatie over geografische locatie
 • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
 • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website

Delen met anderen

Neerbos Masters of Meat deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Neerbos Masters of Meat jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet Neerbos Masters of Meat alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@mastersofmeat.nl. Neerbos Masters of Meat zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Neerbos Masters of Meat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). De website van Neerbos Masters of Meat maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Neerbos Masters of Meat op.

Datalekken

Neerbos Masters of Meat verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of op een andere manier ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. Neerbos Masters of Meat meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal Neerbos Masters of Meat alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks

Op de website van Neerbos Masters of Meat zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Neerbos Masters of Meat is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.Neerbos Masters of Meat als verwerker

Neerbos Masters of Meat verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. Neerbos Masters of Meat zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. Neerbos Masters of Meat mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of voor de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Neerbos Masters of Meat en opdrachtgever zal Neerbos Masters of Meat alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.

Subverwerker

Neerbos Masters of Meat kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door Neerbos Masters of Meat ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Neerbos Masters of Meat blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.Cookieregelement

Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruiken de websites van Neerbos Masters of Meat cookies.
Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan de websites van Neerbos Masters of Meat geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Naam
Eigenaar
Vervaldatum
SessionID
Website
sessie

Google Analytics

Neerbos Masters of Meat maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Neerbos Masters of Meat heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen en is geen toestemming (via een cookiebanner) nodig. Als je niet wil dat jouw website-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, dan kun je de Ghostery Browser Extension installeren.

Naam
Eigenaar
Vervaldatum
_gid
Google
sessie
_gat
Google
sessie
_ga
Google
14 maanden

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De websites van Neerbos Masters of Meat gebruiken geen tracking cookies. Het is niet van belang voor de websites van Neerbos Masters of Meat, maar je webbrowser heeft een verzoek verzonden voor niet bijhouden van je browseverkeer.

Naam
Eigenaar
Vervaldatum
-
-
-

Socialmedia cookies

Op de websites van Neerbos Masters of Meat zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via sociale netwerken. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie als je deze gebruikt. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op het socialmedia kanaal hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de websites van Neerbos Masters of Meat bent ingelogd op socialmedia en hiervoor toestemming geeft. Bekijk de privacy verklaring van de sociale netwerken om te lezen wat ze met jouw (persoons)gegevens doen.

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Opera.Wijzigingen

Neerbos Masters of Meat behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat
Neerbos Masters of Meat